Neuroflow

Prawidłowe słyszenie jest podstawą komunikowania się i uczenia

To nie tylko sprawne funkcjonowanie narządu słuchu ale także analiza i prawidłowe przetwarzanie dźwięku na poziomie neuronalnym.

GDY DZIECKO SŁYSZY ALE NIE ROZUMIE

…..należy sprawdzić czy przyczyną tych problemów nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD.

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego to nieprawidłowe przetwarzanie informacji słuchowej na poziomie ośrodkowego układu nerwowego. Problem taki często ujawnia się u dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych i jest powodem trudności w uczeniu się.

OBJAWY

Możemy podejrzewać występowanie zaburzeń APD jeżeli dziecko:

○ ma trudności w nauce czytania i pisania

○ ma trudności w nauce języków obcych

○ ma problem z rozumieniem mowy w hałasie

○ ma opóźniony rozwój mowy, trudności artykulacyjne

○ ma trudności w skupieniu uwagi

○ ma problem z wykonaniem kilkuetapowych poleceń

○ ma kłopot z przyswojeniem treści dłuższej rozmowy

○ myli podobnie brzmiące wyrazy

○ wykazuje brak umiejętności muzycznych

○ jest wrażliwe na głośne dźwięki

○ chorowało na wysiękowe zapalenie uszu, lub ma przerośnięty migdałek gardłowy

Należy wówczas sprawdzić czy przyczyną tych problemów nie są zaburzenia przetwarzania słuchowego APD

DIAGNOSTYKA:

Diagnostyka w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego APD pozwala sprawdzić czy przyczyną problemów dziecka jest APD.

Nowoczesna diagnostyka oparta jest na zestawie badań:

○ badanie słuchu-audiometria tonalna

○ wywiad-kwestionariusz osobowy i ankieta nasilenia objawów

○ bateria testów NEUROFLOW- dopasowane do wieku osoby badanej

○ raport z diagnozy-wydruk i omówienie wyników

TRENING

~Dzięki diagnozie można zostać zakwalifikowanym do terapii NEUROFLOW, która jest formą aktywnego treningu słuchowego wykorzystującego neuroplastyczność mózgu.

~Terapia jest sprofilowana i dostosowana do dziecka- jego wieku, wyników, podtypu zaburzeń (fonologiczny, uwagowy, integracji lub mieszany)

~Trening NEUROFLOW jest wykonywany w domu lub gabinecie trzy razy w tygodniu po 20-30 minut. Po każdym etapie treningu zaleca się wykonanie diagnozy kontrolnej dzięki której zobaczymy postępy dziecka.