Dofinansowania

Poniżej przedstawiamy Państwu zasady dotyczące refundacji aparatów słuchowych, wkładek usznych i systemów wspomagających słyszenie przyjęte przez NFZ oraz dodatkowe możliwości, którymi dysponują Miejskie i Powiatowe Ośrodki Pomocy Społecznej.

Dofinansowanie NFZ

 1. Dzieci i młodzież w okresie wzrostu do ukończenia 26 roku życia z niepełnosprawnością słuchową przekraczającą wartość 30dB:
  • 1 lub 2 aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne raz na 3 lata zgodnie z zaleceniem lekarza laryngologa, audiologa, foniatry; 100% limitu NFZ, 1 lub 2 x 3000,00 zł
  • 1 lub 2 wkładki uszne, każdorazowo z zaleceniem lekarza laryngologa, audiologa, foniatry; 100% limitu NFZ, 1 lub 2 x 60,00 zł
 2. Dorośli – prawo do refundacji posiadają wszystkie osoby z niepełnosprawnością słuchową 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu (przekraczającą wartość 40dB)
  • 1 lub 2 aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne raz na 5 lat zgodnie z zaleceniem lekarza laryngologa, audiologa, foniatry; 70% limitu NFZ 1 lub 2 x 1500,00 zł czyli 1 lub 2 x 1050,00 zł
  • wkładki uszne 1 lub 2 x 50,00 zł -100% limitu NFZ raz na 5 lat
  • inwalidzi wojenni, osoby represjonowane 100% limitu NFZ 1 lub 2 aparaty na przewodnictwo powietrza 1 lub 2 x 1500,00 zł
 3. Systemy wspomagające słyszenie:
  • refundacja dotyczy dzieci i młodzieży do ukończenia 26 roku życia w przypadku pobierania nauki, 50% x 5500,00 zł = 2750,00 zł, raz na 5 lat

Miejskie i Powiatowe Ośrodki Pomocy Społecznej

Możliwości dotyczące pozyskania pieniędzy na zakup aparatów słuchowych i urządzeń wspomagających słyszenie pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i rozdysponowywane są przez Miejskie i Powiatowe Ośrodki Pomocy Społecznej (w zależności od miejsca zameldowania). Pacjent może uzyskać dofinansowanie w ramach dwóch programów. Podstawą skorzystania z tej formy dofinansowania jest orzeczenie o trwałej lub czasowej niepełnosprawności.

 1. Pierwszy program, czyli „Zaopatrzenie osób niepełnosprawnych w sprzęt ortopedyczny i środki pomocnicze” refunduje aparaty słuchowe i systemy FM. Warunki ubiegania się:
  • aktualne orzeczenie stwierdzające stopień niepełnosprawności, wydane na czas określony lub bezterminowo;
  • potwierdzone przez NFZ zlecenie na zakup aparatu słuchowego, wkładki usznej lub systemu FM, wydane przez lekarza specjalistę;
  • dochody (netto) na jednego członka w rodzinie nieprzekraczające limitu ustalonego dla danego ośrodka;
  • faktura lub kosztorys na zakup aparatu słuchowego, wkładki usznej lub systemu FM.
 2. Drugi program „Likwidacja barier w komunikowaniu się” refunduje pozostałe urządzenia wspomagające słyszenie. W skład wchodzą między innymi aparaty telefoniczne dla niedosłyszących, budziki świetlne, komputery, systemy alarmowe. Zasady dofinansowania:
  • aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nadane trwale lub czasowo;
  • dochody(netto) na jednego członka w rodzinie nieprzekraczające limitu ustalonego dla danego ośrodka;
  • wystawione przez lekarza laryngologa zaświadczenie zawierające opis schorzenia i uzasadniające konieczność zakupu danego środka, który umożliwi likwidację bariery w komunikowaniu się;
  • kosztorys zakupu sprzętu