Dofinansowanie

Dofinansowanie NFZ

Od 2014r. możliwe jest dofinansowanie do dwóch aparatów słuchowych przy obustronnym ubytku słuchu!

Zasady dotyczące refundacji :

1.Dzieci i młodzież do 26 roku życia (ubytek powyżej 30dB)-refundacja 1 raz na 3 lata

 • aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne - 100% limitu NFZ -2x2000zł
 • aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne - 100% limitu NFZ -2x1800zł
 • wkładki uszne - 100% limitu NFZ 2x60zł
 • systemy wspomagające słyszenie (1 raz na 5 lat) – 2750zł

2. Dorośli powyżej 26 roku życia (ubytek powyżej 40dB)- refundacja 1 raz na 5 lat

 • aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne - 70% limitu NFZ -2x700zł
 • aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne - 70% limitu NFZ – 2x1260zł
 • wkładki uszne - 100% limitu NFZ- 2x50zł

3 Inwalidzi wojenni

 • aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne - 100% limitu NFZ- 2x1000zł
 • aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne - 100% limitu NFZ- 2x1800zł

 

Dofinansowanie PFRON

Podstawą do dofinansowania jest:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub grupa inwalidzka
 • potwierdzony przez NFZ wniosek na aparat słuchowy
 • kosztorys, lub faktura zakupu aparatu słuchowego